wikipedia

Valg til Wikimedia Foundation-bestyrelsen af affiliates-valgte medlemmer

Posted on Updated on

De såkaldte affiliates, hvilket er Wikimedia chapters, User groups og Thematic groups, har mulighed for at vælge to pladser til Wikimedia Foundations (WMF) bestyrelse (Board of Trustees). Tidligere har det blot været Chapters der har haft mulighed for at vælge medlemmer, men fra januar 2019 er det nu også det betydelige antal af User groups der får indflydelse. Som jeg forstår er det for at få en bredere fundering, måske specielt af hvad der betegnes “emerging communities”.

De to nuværende affiliates-valgte er tidligere formand Christophe Henner fra Frankrig og ukrainske Nataliia Tymkiv. Communities vælger tre bestyrelsesmedlemmer. Disse medlemmer er James Heilman, Canada, Dariusz Jemielniak, Polen og spanske María Sefidari der i øjeblikket er formand. I forhold til affiliates-valgte synes der at være en fornemmelse for at community-valgte er fra store communities: Engelsk Wikipedia, Spansk Wikipedia. Det gælder så ikke helt for den polsk-valgte Jemielniak, der dog har gjort sig bemærket med en engelsk-sproget bog.

Affiliates-valget vil ske hurtigt i løbet af foråret 2019, hvor der først er en periode med nominereringer og derefter det egentlige valg. En håndfuld Wikimedianere fungerer som facilitatorer for valget. Disse facilitatorer kan ikke samtidig være nominerede, men hvis de fratræder facilitatorrollen kan de godt stille op. Jeg har indtryk af at de to nuværende medlemmer genopstiller.

Wikimedia Danmark skal deltage i afstemningen og spørgsmålet er så hvem vi skal stemme på og hvilke kriterier vi skal benytte. Henner og Tymkiv virker udmærkede og har jo erfaring. I hvilken grad de har evner til at banke i bordet og komme med originale levedygtige visioner står mindre klart for mig. Af andre der muligvis vil nomineres kan være Shani Evenstein. Hun virker også udmærket.

En person der stiller op bør ud over det formelle krav om bestyrelsesværdighed, have vægtig bestyrelseserfaring, forståelse for Wikimedia-bevægelsen og være et rimeligt tilgængeligt ansigt i det internationale Wikimediamiljø. Derudover være indstillet på at lægge en god portion ulønnet arbejdstimer på skæver timer af døgnet, og være opmærksom på at man arbejder for WMF, – ikke for affiliates, community eller Wikipedia. Hvis man kigger på sammensætningen i WMF er Europa & Nordamerika godt repræsenteret, dog ingen fra Nordeuropa. Der er en læge (James Heilman), akademikere, grundlæggeren Jimmy Wales, en med økonomierfaring (Tanya Capuano) og forskellige andre erfaringer. Henner synes at være den eneste med teknisk erfaring (et element jeg ville værdsætte) og derudover kan man sige at der mangler repræsentation fra Latinamerika (omend Seridari jo taler spansk), Afrika og Østasien (Esra’a Al Shafei har rod i Bahrain).

Afstemningen koordineres på Meta ved Affiliates-selected Board seats. Der findes vejledning til vælgere på Primer for user groups. Den hollandske formand Frans Grijzenhout har oploadet en handy scorematrix for kandidaterne. Nomineringen har også sin egen side. Nomineringerne er åbne indtil 30. April 2019. Efter at nomineringerne er indkommet er der kort tid i april og lidt af maj til at udfritte de nominerede.

 

 

 

 

Luftige spørgsmål til Wikimedia Strategi 2030

Posted on

Wikimedia forsøger at tænke langsigtet og lægge en strategi der sigter mod året 2030. Et udkast er tilgængelig fra https://meta.wikimedia.org/wiki/Strategy/Wikimedia_movement/2017/Direction

Her er nogle luftige spørgsmål der måske ville kunne få folk til at tænke over tingene:

 1. Hvorfor skal vi ha’ en strategi? Bør Wikimedia ikke blot udvikling sig organisk? Kan vi overhovedet forsige meget til 2030? Hvis vi ikke allerede kender vores strategi sidder vi så ikke allerede fast?
 2. Sidder vi fast i wiki-interfacet?
 3. Skal vi fortsætte med PHP MediaWiki interfacet som det primære software?
 4. Hvorfor er Wikiversity ikke blevet større, og slet ikke eksisterende på dansk? Er det fordi folk ikke gide lave Wikiversity? Er det fordi vi ikke ved hvad wikiversity er eller skal være? Er det fordi wiki-tekniske ikke fungerer i undervisningssammenhæng. Hvad skal vi ændre for at få det til at fungere?
 5. Hvorfor laver folk ikke flere video? Er det fordi at det er teknisk for besværlig? Er det for produktionsmæssigt for besværligt? Hvordan kunne Wikimedia hjælpe?
 6. Hvorfor er Stackoverflow det primære sted for faglige spørgsmål og svar? Burde det ikke have været Wikimedia der var det?
 7. Skal Wikimedia Foundation modtage penge fra firmaer så som Google? Vil det kunne skabe et afhængighedsforhold? Ifølge Peter Gøtzsches mening er patientforeninger påvirket i uheldig retning på grund af afhængighed til medicinalfirmaer. Kan Wikimedia-bevægelsen løbe ind i samme problem? Skaber det problemer med pengedonation, for eksempel i forbindelse med lobbyvirksomhede til EU’s ophavsretsdirektiv?
 8. Hvorfor kan OpenStreetMap kører med et mindre budget? Skyldes det langt mindre server load? Burde Wikimedia neddrosle og vælge en slags OpenStreetMap-model med hvor server værket bliver bedre distribueret til andre?
 9. “Knowledge equity” er et af to centrale begreber i Wikimedia Foundations strategi og noget svært at oversætte. Financial equity er hvad der på danske betegnes egenkapital. Et latinsk ord der nærmer sig findes i Den Store Danske, ellers er min nærmeste tanke det forældede udtryk “billighed”, – “ret og billighed” som det hedder i en dansk sang. Et sådant ord kan vi næppe bruge. Hvad kan vi på dansk forstå som “knowledge equity”?
 10. Kan Wikimedia komme i en situation som man har set Cochrane Collaboration hvor den professionaliserede del af organisationen kommer til at udmanøvrere græsrødderne? Hvad gør vi for at det ikke ske?
 11. Skal vi være stolt af at den danske Wikipedia stort set er opbygget gratis? Sidst jeg spurgte på den danske Wikipedias Landsbybrønd om Wikimedia Strategi blev det nævnt.
 12. Knowledge as a service følger en as-a-service-mønster man ser i datalogi. Her kan det hedder Platform-as-a-service e software-as-a-service. Hvad skal vi egentlig ligge i det? Jeg selv har skabt Scholia, et websted der viser videnskabelige data fra Wikidata via SPARQL-forespørgsler til Wikidata Query Service og Ordia, der gør det samme for leksikografiske data. Som sådan falder tanker om knowledge as a service fint i slag, – og jeg har da også forgæves forsøgt at erindre om det var mig der var med til at foreslå begrebet ved et internationalt Wikimedia-møde i 2017.
 13. Skal Wikimedia engagere sig i aktivisme, så som det sås til afstemningen om EU’s nye ophavsretsdirektiv? Har vi nogen succeshistorier på at det hjælper?
 14. Wikimedia Danmark har fået penge af Wikimedia Foundation til blandt andet et roll-up-banner. Det har været brugt i nogle få sammenhænge og vist været i tv. Er det sådan at Wikimedia Foundation skal bruge dets penge?
 15. Den visuelle editor synes at kunne hjælpe mange nye brugere, men er redigering af Wikipedia på en smartphone ikke meget besværlig? Kan man overhoved gøre noget ved det?
 16. Skal Wikimedia Foundation støtte forskere der bygger værktøjer eller undersøger fænomener på Wikimedia’s wikier?
 17. Normalt fungerer Wikipedia hurtigt, men hvis man kommer til et net der er langsomt oplever man at der kan være frustrerende at arbejde med, for eksempel Wikidata. Er det mon ikke frustrere at arbejde med wikier fra lande som ikke har hurtigt Internet? HVad kan der gøres ved det?
 18. Linux udvikles med en distribueret model, og sådan gør man med mange andre software systemer. Hvor er Wikipedia og andre Wikimedia wikier ikke distribuerede hvor fork og pull requests er nemt?
 19. Hvor mange af Wikimedia Foundations indsamlede midler skal anvendes på events, så som Wikimania?

Coming Scholia, WikiCite, Wikidata and Wikipedia sessions

Posted on

In the coming months I will have three different talks on Scholia, WikiCite, Wikidata and Wikipedia at al.:

 • 3. October 2018 in DGI-byen, Copenhagen, Denmark as part of Visuals and Analytics that Matter conference, – the concluding conference for the DEFF-sponsored project Research Output & Impact Analyzed and Visualized (ROIAV).
 • 7. November 2018 in Mannheim as part of the Linked Open Citation Database (LOC-DB) 2018 workshop.
 • 13. december 2018 at the library of the Technical University of Denmark as part of Wikipedia – a media for sharing knowledge and research, an event for researchers and students (and still in the planning phase).

In september I presented Scholia as part of the Workshop on Open Citations. The slides with title Scholia as of September 2018 is available here.

A viewpoint on a viewpoint on Wikipedia’s neutral point of view

Posted on Updated on

I recently looked into what we have of Wikipedia research from Denmark and discovered several papers that I did not know about. I have now added some to Wikidata, so that Scholia can show a list of them.

Among the papers was one from Jens-Erik Mai titled Wikipedian’s knowledge and moral duties. Starting from the English Wikipedia’s Neutral Point of View (NPOV) policy, he stresses a dichotomy between the subjective and the object and argues for a rewrite of the policy. Mai claims the policy has an absolutistic center and a relativistic edge, corresponding to an absolutistic majority view and relativistic minority views.

As a long time Wikipedia editor, I find Mai’s exposition is too theoretical. I lack good exemplifications: cases where the NPOV fails, and I cannot see in what concrete way the NPOV policy should be changed to accommodate Mai’s critique. I am not sure that Wikipedians distinguish so much between the objective and the subjective; the key dichotomy is verifiability vs. not veriability, – that the statements in Wikipedia are supported by reliable sources. In terms of center-edge, I came to think of events associated with conspiracy theories. Here the “center” view could be the conventional view while the conspiracy views the edge. It is difficult for me to accommodate a standpoint that conspiracy theories should be accepted as equal as the conventional view. It is neither clear to me that the center is uncontested and uncontroversial. Wikipedia – like a newspaper – has the ability to represent opposing viewpoints. This is done by attributing the viewpoint to the reliable sources that express them. For instance, central in the description of evaluation of films are quotations from reviews of major newspapers and notable reviewers.

I don’t see the support for the claim that the NPOV policy assumes a “politically dangerous ethical position”. On the contrary, Wikipedia is now – after the increase of fake news – been called the “last bastion”. The example given in The Atlantic post is the recent social media fuzz with respect to Sarah Jeong where Wikipedians reach a work with “shared facts about reality.”

A question to Wikimedia Foundation and Wikimania 2014

Posted on Updated on

An open question to Wikimedia Foundation and Wikimania 2014 and its organizing committee with Ed:

Almost everything with the Wikimania meeting in London in August 2014 went very well, people, talks, entertainment, organization, monkey, squirrel, etc. What I am confused about is what happen during my last hour at the meeting Sunday evening: After the buffet I had the experience of meeting two females, one who gave me a business card with a link to wikitranslate.org, and claimed to be behind the wiki web site. The females seemed not very old, in fact when queried one of them claimed to be 10 years old, and when queried further, she responded she had made the web site when 6 years old with a little help from a family member…

During the Wikimania meeting the documentary about Aaron Swartz, The Internet’s Own Boy, was shown. In that documentary we learned that Aaron Swartz was 12 years old when he created the Wikipedia-like site InfoBase. Thus prodigies can create wiki web sites when they are 12 years old. From that we can deduce that it is unlikely that a six year old female can produce a wiki web site. The closest explanation for my extraordinary vivid experience at Wikimania I can come up with is then that it was a hallucination.

My question is then: How do I get rid of the hallucination? Have other Wikimania participants had a similar hallucinations of meeting preteens claiming to make web sites? Or am I just getting old?

The hallucination has persisted for many days now because I still both see and feel the business card I got.

Sentiment colored sequential collaboration network

Posted on Updated on

Nielsen2013realtime

Sentiment colored sequential collaboration network of some of the Wikipedians editing the Wikipedia articles associated with the Lundbeck company. Red are negative sentiment, green are positive.

The “sequential collaboration network” is inspired by Analyzing the creative editing behavior of Wikipedia editors: through dynamic social network analysis. Brian Keegan has also done similar kind of network visualization.

Sentiment analysis is based on the AFINN word list.

Jean-Pierre Hombach and Amazon.com: Large-scale Wikipedia copyright infringers?

Posted on Updated on

An entity calling itself “Jean-Pierre Hombach” presents itself with “I’m a German writer Comedian and short filmmaker. I’m studying media at the University of Vic.”

The profile on Twitter states “Jean-Pierre Hombach: I’m a German Hobbie writer Comedian and short filmmaker. I’m studying media at the University of Vic. Jean-Pierre speaks fluent English. Rio de Janeiro · http://goo.gl/bFdsV“. There are also a Google Plus account and a Facebook account linked.

The shortlink leads to Amazon.com that lists 17 works. All these have been published in the first part of 2012. What a prolific writer!

If you go to the Justin Bieber book on Google Books you will find “Copyright (C) Jean-Pierre Hombach. All rights reserved. ISBN 978-1-4710-8069-2”. So apparently this Hombach takes the copyright for the work.

If you go a bit further in the book you will read as the first line “Justin Drew Bieber is a Canadian pop/R&B singer, songwriter and actor.” That sounds awfully wikipedish and an examination of the book quickly reveals that this is Wikipedia! “Hombach” has simply aggregated a lot of Wikipedia articles together. If you go all the way to page 505 you will even see that the Jakarta Wikipedia article has been included in the Justin Bieber book… ehhh…?

I leave it as a execise to the reader to examine the rest of the books of Mr. “Hombach”. You may, e.g., begin with the Bob Marley book.

Obviously the copyright does not belong the “Hombach”, but to Wikipedia contributors. It is licensed under CC BY-SA and should be stated so according to the license (and re-licensed under the same license). Otherwise it is not even Copyfraud it is simply Copyright infringement.

Amazingly, a book by “Jean-Pierre” reached number 16 on the music biographies bestseller list according to Los Angeles Times. In that book the contributors are listed in the back and there might also be the CC-license although the page is not available to me on Google Books. Maybe he have read a bit about the CC license.

Amazon.com will gladly sell that to you for $23.90 without telling you that the author is not Jean-Pierre.

One interesting issue to note is that “Hombach” copied Wikipedia hoaxster Legolas2186 material on Lady Gaga. Initially it confused me as the “Hombach” book was stated to be copyrighted in 2010 while Legolas2186 hoaxster first added the segment to Wikipedia in the summer of 2011.

To me the wrongful attribution, lack of proper attribution and obfuscation (wrt. copyright year) seem illegal. Wikipedia contributors to the respective works should be able to sue Hombach and Amazon.com for selling their copyrighted works that are not appropriately licensed.

Update 2013-01-25: A Google search on Jean-Pierre Hombach reveals that the works of Jean-Pierre has at least been used five time as a source in Wikipedia, i.e., we have a citation circle! One time in Belieber and one time in Decca Records.

Update 2013-01-25: Apparently Wikipedia has a page for everything http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Republishers Thanks to  Gadget850 (Ed)