programming

HACK4DK 2019: Lydmaleri

Posted on Updated on

Lydmaleri
Screenshot fra Lydmaleri, – mit HACK4DK 2019 bidrag.

I HACK4DK, en årligt tilbagevendende begivenhed i efterårets København, bringer museer, biblioteker, arkiver og hvad der nu ellers er deres åben data så entusiaster i form af programmører, data scientists, designere og lignende kan bygge ting og sager, typisk et computerprogram med en visualisering.

Jeg har vist været med fra 2013. I alle fald har min blog de billedremix jeg lavede: Gammelstrand remixed og Jailhouse remixed, – senere Kulturvet remixed og Fishy fishmongers of Fischer. Nyere HACK4DK bidrag er at finde på https://fnielsen.github.io/. Sidste år blev det til en analyse af danske film med data fra Det Danske Filminstitut via de data som hovedsagligt Steen Thomassen har overført til Wikidata.

HACK4DK 2019 spandt af på SMK på blot halvanden dag, fredag, lørdag, 15.-16. november 2019. Resultatet blev en ganske god række af projekter og visualiseringer. Mens det de tidligere år har været op og ned med folk der har været i stand til at få noget nyttigt ud af deep learning, så var der flere projekter der kom ganske godt i land med denne teknik.

Et projekt kombinerede styleGANs, deoldify og GPT-2 tekst-generering på gamle foto fra Kolding, – et klassisk datasæt i HACK4DK-sammenhænge. En flig af resultatet er vist i et af Andreas Refsgaards tweets. Her bliver der tilsyneladende samplet i et latent underrum og farvelagt via deoldify. Hvad måske var mest interessant var de falske biografier der kunne skabes via den tilhørerende tekst til billederne og GPT-2 samt en smule hjælp i form af begyndelser af tekst. Runway ML var anvendt.

Flere benyttede så vidt jeg forstod prætrænede Javascript-version af style-transfer-netværk, så som arbitrary-image-stylization-tfjs.

Albin Larsson konstruerede en interaktiv visualisering for SMK-malerier, så vidt jeg forstår baseret på Christopher Pietschs VIKUS viewer.

Jeg benyttede malerier og maleridata fra danske samlinger sådan som de er repræsenteret i Wikidata og Wikimedia Commons til Lydmaleri, hvor web-brugeren bliver præsenteret for et maleri med områder bundet til relevante lyde. For eksempel, billedet Et selskab af danske kunstnere i Rom (SMK, Wikipedia, Wikimedia Commons, Wikidata) viser en hund i højre hjørne. Når brugere klikker på hunden i Lydmaleri lyder et vov. Det er også muligt for brugeren at klikke sig videre til andre billeder. Til at få fat i data anvender jeg en SPARQL-forespørgsel der sendes til Wikidata Query Service. Resultatet behandles i websidens Javascript der afspiller lyden når klikket falder i lyd-rektanglet og skifter billedet og lyde ud når der bladres videre.

Lydmaleri benytter ingen maskinlæring. Istedet er objekt-genkendelsen i billedet baseret på informationen der eksplicit er indtastet i Wikidata. For Et selskab af danske kunstnere i Rom er således specificeret at der afbildes en hund og med en såkaldt kvalifikator kan med procent-koordinater angives hvor i billedet hunden befinder sig. Til indtastningen af koordinaterne kan anvendes Lucas Werkmeisters wd-image-positions web-applikation. Dette er en ganske tidsrøvende proces, som jo dog kan gøres kollaborativt på Internettet.

Som frontenddeveloperwannabee kommer mine CSS- og Javascript-evner nogle gange til kort. Billede-loading kunne være hurtigere og positioneringen af billederne og klik-området kunne også forbedres. Der er udfordringer med visse systemer. Således vil Apples Safari-browser tilsyneladende ikke afspille lydene, vistnok fordi OGG-audio-formatet ikke understøttes. Min Ubuntu Firefox og Ubuntu Google Chrome har ikke sådanne problemer. Android-systemer kan have problemer med at vise visse af sidens komponenter sådan som jeg havde tænkt det.

Text mining in SQL?

Posted on

Are you able to do text mining in SQL?

One problem with SQL is the incompatible functional interfaces. If you read Jonathan Gennick’s book SQL Pocket Guide you note that a lot of effort is going on to explain the differencies between SQL engines. This is particular the case for string functions. A length function may be called LEN og LENGTH, except when it is called LENGTHB, LENGTH2 og LENGTH4. String concatenation may be done by “||” or perhaps CONCAT or “+”.  Substring extraction is with SUBSTRING except when it is SUBSTR. And so on. In conclusion, writing general text mining SQL that fits across SQL engines seems difficult, unless you invent a meta-SQL language and an associated compiler.

But apart from the problem of SQL incompatibility what kind of text mining can be done in SQL? I haven’t run into text mining in SQL before, but I see that here and there you will find some attempts, e.g., Ralph Winters shows tfidf-scaling in his slides Practical Text Mining with SQL using Relational Databases.

Below I will try a very simple word list-based sentiment analysis in SQL. I will use two Danish datasets: “lcc-sentiment” that is my derivation of a Danish text in the Leipzig Corpora Collection and my sentiment word list “AFINN” available in the afinn Python package.

Lets first get some text data into a SQLite database. We use a comma-separated values file from my lcc-sentiment GitHub repository.

import pandas as pd
import sqlite3

url = "https://raw.githubusercontent.com/fnielsen/lcc-sentiment/master/dan_mixed_2014_10K-sentences.csv"

csv_data = pd.read_csv(url, encoding='utf-8')
# Fix columns name error
csv_data = csv_data.rename(columns={
  csv_data.columns[0]: csv_data.columns[0].strip()})

with sqlite3.connect('text.db') as connection:
  csv_data.to_sql('text', connection)

We will also put an AFINN word list into a table

url = "https://raw.githubusercontent.com/fnielsen/afinn/master/afinn/data/AFINN-da-32.txt"
afinn_data = pd.read_csv(url, encoding='utf-8', sep='\t',
             names=['word', 'sentiment'])

with sqlite3.connect('text.db') as connection:
  afinn_data.to_sql('afinn', connection)

Here we have used the Pandas Python package which very neatly downloads and reads comma- or tab-separated values files and adds the data to a SQL table in very few lines of code.

With the sqlite3 program we can view the 3 first rows in the “text” table constructed from the lcc-sentiment data

sqlite> SELECT * FROM text LIMIT 3;
0|1|0.0|09:05 DR2 Morgen - med Camilla Thorning og Morten Schnell-Lauritzen Nyheder med overblik, baggrund og udsyn.
1|2|2.0|09-10 sæson Spa Francorchamps S2000 Vinter Cup 10. januar 2011, af Ian Andersen Kvalifikation: Det gik nogenlunde, men bilen føltes god.
2|3|0.0|½ time og pensl dem derefter med et sammenpisket æg eller kaffe.

For word tokenization we would like to avoid special characters around word tokens. We can clean the text in this way

SELECT REPLACE(REPLACE(REPLACE(LOWER(text), '.', ' '), ',', ' '), ':', ' ') FROM text;

Now the text is lowercased and mostly separated by spaces. It would have been nice with some form of regular expression substitution here, – we definitely lack a cleaning of some other special characters. As far as I understand regular expression for a replace funtion is not readily available in SQLite, but on Stackoverflow there is a pointer from Vishal Tyagi to an extension implementing the functionality.

Splitting the text is somewhat more complicated and beyond my SQL capabilities. Other developers have run into the problem and suggested solutions on Stackoverflow. They tend to use what Wikipedia calls recursive common table expressions. There is a further complication because we do not only need to split a single string, but “iterate” over all rows with texts.

One Stackoverflow user that had the problem was sigalor and s/he managed to construct a solution. The code below copies and edits sigalor’s code: changes column and table names, make splits on spaces rather than on commas and include the text cleaning with REPLACE (remember Stackoverflow code is CC BY-SA 3.0). sigalor initially constructs another table with the maximum number of texts.

From the returned data I construct a “docterm” table.

-- create temporary table which buffers the maximum article ID, because SELECT MAX can take a very long time on huge databases
DROP TABLE IF EXISTS max_text_id;
CREATE TEMP TABLE max_text_id(num INTEGER);
INSERT INTO max_text_id VALUES((SELECT MAX(number) FROM text));

DROP TABLE IF EXISTS docterm;
CREATE TABLE docterm AS 
WITH RECURSIVE split(text_id, word, str, offsep) AS
(
  VALUES ( 0, '', '', 0 )
  UNION ALL
  SELECT
    CASE WHEN offsep==0 OR str IS NULL
      THEN text_id+1 
      ELSE text_id
    END,
    CASE WHEN offsep==0 OR str IS NULL
      THEN ''
      ELSE substr(str, 0,
       CASE WHEN instr(str, ' ')
         THEN instr(str, ' ')
         ELSE length(str)+1
       END)
    END,
    CASE WHEN offsep==0 OR str IS NULL
      THEN (SELECT
          REPLACE(
          REPLACE(
          REPLACE(
          REPLACE(lower(text), '.', ' '), ',', ' '), ':', ' '), '!', ' ')
         FROM text WHERE number=text_id+1)
      ELSE ltrim(substr(str, instr(str, ' ')), ' ')
    END,
    CASE WHEN offsep==0 OR str IS NULL
      THEN 1          
      ELSE instr(str, ' ')   
    END
    FROM split
    WHERE text_id<=(SELECT * FROM max_text_id)
) SELECT text_id, word FROM split WHERE word != ''; 

I can’t say it ain’t pretty, but we now got a docterm table.

I haven’t checked but I seriously suspect that there are compatibility issues, e.g., with the INSTR function. In Microsoft SQL Server I suppose you would need CHARINDEX instead and a reordering of the input argument to that function. SUBSTR/SUBSTRING is another problem.

We can take a look of the generated docterm matrix table with

sqlite> SELECT * FROM docterm LIMIT 10 OFFSET 10; 

yielding

1|schnell-lauritzen
1|nyheder
1|med
1|overblik
1|baggrund
1|og
1|udsyn
2|09-10
2|sæson
2|spa

We can now make a sentiment computation

SELECT
 text_id, SUM(afinn.sentiment) AS sentiment, text.text
FROM docterm, afinn, text
WHERE docterm.word = afinn.word AND docterm.text_id = text.number
GROUP BY text_id
ORDER BY sentiment
LIMIT 10;

Note that this is vanilla SQL.

I suspect there could be performance issues as there is no index on the word columns.

The SQL results in

2892|-11|Du maa have lært, at du ikke formaar at bære livets trængsler og sorger, men at uden Kristus kan du kun synke sammen under byrden i bekymringer og klager og mismod.
2665|-10|Det vil sige med familier, hvor der fx var vold i familien, misbrug, seksuelle overgreb, arbejdsløshed eller mangel på en ordentlig bolig.
360|-9|Angst: To tredjedele helbredes for panikangst inden for otte år, en tredjedel helbredes for social angst og kun en lav andel for generaliseret angst.
5309|-9|I sværere tilfælde mærkes pludselig jagende smerter i musklen (”delvis muskelbristning”, ”fibersprængning”) og i værste fald mærkes et voldsom smæld, hvorefter det er umuligt at bruge musklen (”total muskelbristning”).
7760|-9|Organisationen er kommet i besiddelse af tre videoer, der viser egyptiske fanger, som tilsyneladende er blevet tortureret og derefter dræbt.
8031|-9|Problemer med stress og dårligt psykisk arbejdsmiljø er som oftest et problem for flere faggrupper.
8987|-9|Tabuer blev brudt med opfordringen til afslutningen af Mubaraks styre, og med det eksplicitte krav om at sætte politiets generaler på anklagebænken for tortur og ulovlige arrestationer.
9299|-9|Udbedring af skader som følge af forkert rygning er dyr og besværlig, da rygningen er svært tilgængelig – og ofte kræver stillads før reparationer kan sættes i gang.
9477|-9|Ved at udføre deres angreb på israelske jøder som en del af det større mål at dræbe jøderne, som angivet i Hamas Pagten krænker mange af de palæstinensiske terrorister også Konventionen om at Undgå og Straffe Folkedrab.
1205|-8|Den 12. juli indledte den 21. panserdivision et modangreb mod Trig 33 og Point 24, som blev slået tilbage efter 2½ times kamp, med mere end 600 tyske døde og sårede efterladt strøet ud over området foran de australske stillinger.

This list is the texts that are scored to have the most negative sentiment. In the above ten examples, there seems to be no opinions and most are rather descriptive. They mostly describe various “bad” situations: diseases, families with violence, etc.

If we change to ORDER BY sentiment DESC then we get the text estimated to be positive.

3957|17|God webshop - gode priser og super hurtig forsendelse :) Super god kunde betjening, vi vil klart bestille her fra igen næste gang og anbefaler stedet til andre.
8200|14|ROSE RBS 19 glasses set - KAUFTIPP MountainBIKE 5/2014 ProCycling 04/2014: ProCycling har testet ROSE XEON X-LITE 7000 Konklusion: ROSE cyklen har det hele - den er stabil, super let og giver en hurtig styring.
8610|13|Silkeborg mad ud af huset til en god anledning Til enhver festlig komsammen i Silkeborg området hører festlige gæster, god stemning og god mad sig til.
5356|12|Ja, man ved aldrig hvordan de der glimmermist sprayer, men jeg kan også godt lide tilfældigheden i det. laver nærmest aldrig et LO uden glimmermist :) Og så ELSKER jeg bare Echo Park - det er det FEDESTE mærke Et super dejligt lo.
411|11|Århus-borgmester Nikolaj Vammen er begejstret for VIA University College, TEKOs indtog i Århus: ”Det er en fantastisk god nyhed, at TEKO nu lancerer sine kreative uddannelser inden for mode- og livsstilsbranchen i Århus.
3066|11|Elsker Zoo og er så heldig at jeg bor lige ved siden af, så ungerne nyder rigtig godt at især børneZoo :o) Jeg elsker alle jeres søde kommentarer, og forsøger så vidt muligt at svare på hver enkelt men det tager måske lidt tid.
5483|11|Jeg har bestilt ny cykel, som jeg først får i uge 19. Derfor Håber at I får en fantastisk, sjov og lærerig dag Regn er bare naturen, der sveder tilbage på os Administratoren har deaktiveret offentlig skrive adgang.
8180|11|Rigtig fint alternativ til en helt almindelig pailletjakke med de meget fine mønstre :-) Er sikker på, at du nok skal style den godt – og jeg ser frem til at få et kig med ;-) 21. august 2013 at 14:27 Tak, det er skønt at høre!
9918|11|Vi vil hermed sige tak for en rigtig god aften, med en god musik og god DJ.
84|10|34 kommentarer Everything Se indlæg isabellathordsen I sidste uge købte jeg disse fantastiske solbriller og denne smukke smukke russiske ring.

The first one is a very positive (apparent) review of a webshop (“Good web shop – good prices and super quick delivery …”), the second a praise of a bike. Most – if not all – of the 10 texts seems to be positive.

Text mining may not be particular convenient in SQL, but might be a “possible” option if there are problems with interfacing to languages that are more suitable to text mining.

 

Female GitHubbers

Posted on Updated on

In Wikidata, we can record the GitHub user name with the P2037 property. As we typically also has the gender of the person we can make a SPARQL query that yields all female GitHub users recorded in Wikidata. There ain’t no many. Currently just 27.

The Python code below gets the SPARQL results into a Python Pandas DataFrame and queries the GitHub API for followers count and adds the information to a dataframe column. Then we can rank the female GitHub users according to follower count and format the results in a HTML table

Code

 

import re
import requests
import pandas as pd

query = """
SELECT ?researcher ?researcherLabel ?github ?github_url WHERE {
 ?researcher wdt:P21 wd:Q6581072 .
 ?researcher wdt:P2037 ?github .
 BIND(URI(CONCAT("https://github.com/", ?github)) AS ?github_url)
 SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],en". }
}
"""
response = requests.get("https://query.wikidata.org/sparql",
            params={'query': query, 'format': 'json'})
researchers = pd.io.json.json_normalize(response.json()['results']['bindings'])

URL = "https://api.github.com/users/"
followers = []
for github in researchers['github.value']:
  if not re.match('^[a-zA-Z0-9]+$', github):
    followers.append(0)
    continue
  url = URL + github
  try:
    response = requests.get(url,
                headers={'Accept':'application/vnd.github.v3+json'})
    user_followers = response.json()['followers']
  except: 
    user_followers = 0
  followers.append(user_followers)
  print("{} {}".format(github, followers))
  sleep(5)

researchers['followers'] = followers

columns = ['followers', 'github.value', 'researcherLabel.value',
      'researcher.value']
print(researchers.sort(columns=['followers'], ascending=False)[columns].to_html(index=False))

Results

The top one is Jennifer Bryan, a Vancouver statistician, that I do not know much about, but she seems to be involved in R-studio.

Number two is Jessica McKellar is a well-known figure in the Python community. Number four and five, Olga Botvinnik and Vanessa Sochat, are bioinformatician and neuroinformatician, respectively (or was: Sochat has apparently left the Poldrack lab in 2016 according to her CV). Further down the list we have people from the wikiworld, Sumana Harihareswara, Lydia Pintscher and Lucie-Aimée Kaffee.

I was surprised to see that Isis Agora Lovecruft is not there, but there is no Wikidata item representing her. She would have been number three.

Jennifer Bryan and Vanessa Sochat are almost “all-greeners”. Sochat has just a single non-green day.

I suppose the Wikidata GitHub information is far from complete, so this analysis is quite limited.

followers github.value researcherLabel.value researcher.value
1675 jennybc Jennifer Bryan http://www.wikidata.org/entity/Q40579104
1299 jesstess Jessica McKellar http://www.wikidata.org/entity/Q19667922
475 triketora Tracy Chou http://www.wikidata.org/entity/Q24238925
347 olgabot Olga B. Botvinnik http://www.wikidata.org/entity/Q44163048
124 vsoch Vanessa V. Sochat http://www.wikidata.org/entity/Q30133235
84 brainwane Sumana Harihareswara http://www.wikidata.org/entity/Q18912181
75 lydiapintscher Lydia Pintscher http://www.wikidata.org/entity/Q18016466
56 agbeltran Alejandra González-Beltrán http://www.wikidata.org/entity/Q27824575
22 frimelle Lucie-Aimée Kaffee http://www.wikidata.org/entity/Q37860261
21 isabelleaugenstein Isabelle Augenstein http://www.wikidata.org/entity/Q30338957
20 cnap Courtney Napoles http://www.wikidata.org/entity/Q42797251
15 tudorache Tania Tudorache http://www.wikidata.org/entity/Q29053249
13 vedina Nina Jeliazkova http://www.wikidata.org/entity/Q27061849
11 mkutmon Martina Summer-Kutmon http://www.wikidata.org/entity/Q27987764
7 caoyler Catalina Wilmers http://www.wikidata.org/entity/Q38915853
7 esterpantaleo Ester Pantaleo http://www.wikidata.org/entity/Q28949490
6 NuriaQueralt Núria Queralt Rosinach http://www.wikidata.org/entity/Q29644228
2 rongwangnu Rong Wang http://www.wikidata.org/entity/Q35178434
2 lschiff Lisa Schiff http://www.wikidata.org/entity/Q38916007
1 SigridK Sigrid Klerke http://www.wikidata.org/entity/Q28152723
1 amrapalijz Amrapali Zaveri http://www.wikidata.org/entity/Q34315853
1 mesbahs Sepideh Mesbah http://www.wikidata.org/entity/Q30098458
1 ChristineChichester Christine Chichester http://www.wikidata.org/entity/Q19845665
1 BinaryStars Shima Dastgheib http://www.wikidata.org/entity/Q42091042
1 mollymking Molly M. King http://www.wikidata.org/entity/Q40705344
0 jannahastings Janna Hastings http://www.wikidata.org/entity/Q27902110
0 nmjakobsen Nina Munkholt Jakobsen http://www.wikidata.org/entity/Q38674430

HACK4DK 2017

Posted on Updated on

The HACK4DK is an annual event in Copenhagen, bringing together cultural nerds and computer nerds for building interesting things with cultural data. I have been participating since the very beginning and participated in this year’s HACK4DK which took place at ENIGMA, a to-be museum in Østerbro, Copenhagen.

The winning project among around 19 projects this year was Tin Toy, a neat augmented reality application using images from the toy collection of Holstebro Museum. I believe they used the AR.js Javascript library. There is a YouTube video that attempts to capture the attractiveness of the project:

The result of my struggles with the a-frame Javascript library is available on this page: https://fnielsen.github.io/hack4dk2017/. Under the name “Virtual Gallery of Denmark” it was suppose to be a virtual reality environment with presentation of Danish art. The end result became a somewhat less dynamic but meditative environment with textured panels flying around in a virtual environment and with sound from old rerecorded phonographs in the Ruben Collection made available by the Royal Library in Aarhus.

virtual-gallery-of-denmark

I did not rely on the data provided at the event, but used data from the cultural institutions that were already uploaded to Wikimedia Commons and where the metadata was described on Wikidata. Both the images of the paintings (which was from Skagens Museum) and the sound were available at Wikimedia Commons and well-annotated on Wikidata.

The images was fetched with SPARQL queries to the Wikidata Query Service and API calls to the Wikimedia Commons API, and as such it is fairly easy to change the virtual environment to use other files which I did afterwards: The Giersing-Bach-Ishizaka-Nielsen virtual environment uses images on Wikimedia Commons where Wikidata records the artist as being Harald Giersing. Here the sound is from the Kimiko Ishizaka‘s Open Goldberg Variations project.

virtual-giersing.png

While a-frame models are suppose to run straight from the web browser on smartphones, my models seem to have hefty hardware requirements, – the images have quite high resolutions. It takes over 10 seconds on my computer to download all the image and sound files associated with the models. Nevertheless, with a strong computer, a big screen and good headphones, it is quite interesting to view and hear as the paintings and sound fly by.

How to quickly generate word analogy datasets with Wikidata

Posted on Updated on

One popular task in computational linguistics/natural language processing is the word analogy task: Copenhagen is to Denmark as Berlin is to …?

With queries to Wikidata Query Service (WDQS) it is reasonably easy to generate word analogy datasets in whatever (Wikidata-supported) language you like. For instance, for capitals and countries, a WDQS SPARQL query that returns results in Danish could go like this:

select
 ?country1Label ?capital1Label
 ?country2Label ?capital2Label
where { 
 ?country1 wdt:P36 ?capital1 .
 ?country1 wdt:P463 wd:Q1065 .
 ?country1 wdt:P1082 ?population1 .
 filter (?population1 > 5000000)
 ?country2 wdt:P36 ?capital2 .
 ?country2 wdt:P463 wd:Q1065 .
 ?country2 wdt:P1082 ?population2 .
 filter (?population2 > 5000000)
 filter (?country1 != ?country2)
 service wikibase:label
  { bd:serviceParam wikibase:language "da". } 
} 
limit 1000

Follow this link to get to the query and press “Run” to get the results. It is possible to download the table as CSV-formatted (see under “Download”). One issue to note that you have multiple entries for countries with multiple capital cities, e.g., Sydafrika (South Africa) is listed with Pretoria, Kapstaden (Cape Town) and Bloemfontein.

Mixed indexing with integer index in Pandas DataFrame

Posted on Updated on

Indexing in Python’s Pandas can at times be tricky. Here is an example with mixed indexing (.ix) with integer index:

import pandas as pd
df = pd.DataFrame([[1, 2, 's'], [3, 4, 't'], [4, 5, 'u']],
index=[1, 0, 1], columns=['a', 'b', 'c'])
>>> df.a # Correct type
1 1
0 3
1 4
Name: a, dtype: int64
>>> df.loc[0, ['a', 'b']] # Wrong indexing
a 3
b 4
Name: 0, dtype: object
>>> df.ix[0, ['a', 'b']] # Wrong indexing
a 3
b 4
Name: 0, dtype: object
>>> df.iloc[0, :][['a', 'b']] # Correct indexing, wrong type
a 1
b 2
Name: 1, dtype: object
>>> df.loc[:, ['a', 'b']].iloc[0, :] # Correct indexing and type, but long
a 1
b 2
Name: 1, dtype: int64
>>> df.ix[df.index[0], ['a', 'b']] # Ok
a 1
b 2

view raw
mixedindexing.py
hosted with ❤ by GitHub

I ran into the issue when I wanted index with integer for DataFrame representing EEG data in one of its methods

Hull level coloring of a cortical surface representation

Posted on Updated on

 

Hull level coloring of a cortical surface representation constructed by Heather Drury and David Van Essen.
Hull level coloring of a cortical surface representation constructed by Heather Drury and David Van Essen.

I have just rediscovered by old surface coloring function from the 2003 version of the Brede Toolbox. It can color a surface according to hull level. Here it is with a modified cortical surface representation provided by Heather Drury and David Van Essen.

Matlab code with the Brede Toolbox:

S = brede_sur_drury;
color = brede_sur_color(S, 'style', 'rgb');figure, 
brede_ta3_frame, brede_ta3_sur(S, 'color', color);

and then followed by

print -dpng hulllevelcoloring.png

Zipf plot for word counts in Brown corpus

Posted on

Image

There are various ways of plotting the distribution of highly skewed (heavy-tailed) data, e.g., with a histogram with logarithmically-spaced bins on a log-log plot, or by generating a Zipf-like plot (rank-frequency plot) like the above. This figure uses token count data from the Brown corpus as made available in the NLTK package.

For fitting the Zipf-curve a simple Scipy-based approach is suggested on Stackoverflow by “Evert”. More complicated power-law fitting is implemented on the Python package powerlaw described in Powerlaw: a Python package for analysis of heavy-tailed distributions that is based on the Clauset-paper.

from __future__ import division
from itertools import *
from pylab import *
from nltk.corpus import brown
from string import lower
from collections import Counter
# The data: token counts from the Brown corpus
tokens_with_count = Counter(imap(lower, brown.words()))
counts = array(tokens_with_count.values())
tokens = tokens_with_count.keys()
# A Zipf plot
ranks = arange(1, len(counts)+1)
indices = argsort(counts)
frequencies = counts[indices]
loglog(ranks, frequencies, marker=".")
title("Zipf plot for Brown corpus tokens")
xlabel("Frequency rank of token")
ylabel("Absolute frequency of token")
grid(True)
for n in list(logspace(0.5, log10(len(counts)), 20).astype(int)):
dummy = text(ranks[n], frequencies[n], " " + tokens[indices[n]],
verticalalignment="bottom",
horizontalalignment="left")
show()

view raw
brownzipf.py
hosted with ❤ by GitHub

Git: multiuser and multiple accounts

Posted on Updated on

We are still struggling somewhat with Git for multiple developers development of the Smartphone Brainscanner code. It may well be a RTFM-problem. We presumably have the Github Smartphone Brain Scanner code setup.

However, we also have a private department git accounts working with gitolite which brings some problems.

If you got multiple computers each with a different public key then you need extra tricks to be able to clone, push and pull from all computers. Here are the steps that got me working:

 1. I send one of my public keys to our department system administrators who then sets up an account with there specially developed script.
 2. With the account setup I can clone my gitolite-admin repository. git clone <git username>@<department git server>:gitolite-admin.
 3. The keydir at gitolite-admin/keydir/<git username>.pub is supposed to contain my public key from one of the computers. In a subdirectory I can put my public key from another computer, e.g., cp id_rsa.pub gitolite-admin/keydir/<name of other computer>/<git username>.pub
 4. Followed by the git commands git add, git commit and git push.
 5. Specify in the ~/.ssh/config the username of the git server. Under Host <department git server> put User <git username>.

To have other users access the repository I create I have tried:

 1. In gitolite-admin/conf/gitolite.conf added the a line such as @sbs2 = <my git username> <another user's git username> <a third user> and then under repo sbs2-Brain3D I added RW+ = @sbs2.

One user has reported that it now allows him to read and write in the repository, while cloning still is a problem for another user…

(originally published on Tumblr two months ago: Git: multiuser and multiple accounts)

Hack4dk contributions

Posted on Updated on

Ten projects was shown at the final showdown:

 • Kræn‘s (with help from Emma) Natmus Mosaic with autocropping and search facility. Code available from Github
 • Kim Bach and … Game with Daell’s Varehus catelogue: try to guess the decade
 • Henrik, Andreas and …(?), mail art mail box.
 • Mobil app with public art. List of nearby art shown with photos and on maps.
 • Public art search engine
 • Search engine and viewer for Copenhagen Police “Mandtaller”. Machine vision in Javascript.
 • Rasmus Erik: Wikipedia link visualization, image extract with classification og the Police images, quiz with decade. http://www.solsort.com
 • Heat map movie through time of Copenhageners
 • SMK image visualization.
 • Steen Thomassen: Join the Danish Wikipedia and the Danish film database, e.g., for Tommy Kenter. The useful tool is running from Wikimedia Labs server.

Winner became the heatmap movie with Kræn’s Natmus Mosaic viewer as runner up.