ChatGPT and the Danish indfødsretsprøve

Posted on Updated on

To get the Danish national citizenship, one of the requirements is to pass a test, “indfødsretsprøven”. The November 2022 version is available on the homepage of DR at Test dig selv: Se, om du kan bestå indfødsretsprøven for any Dane or Dane in spe to take. The questions are about history, culture, politics, etc. Fortyfive in total. Below I have copy-pasted the questions and added the three or sometimes two possible answers, prepending an A., B. or C. The ChatGPT answer is immediately below.

If I remember correctly, I myself got 43 out of 45 questions correct when I tried some days ago. At least 36 questions must be answered correctly to pass.

1.

Hvilken rettighed er sikret i grundloven?
A. Retten til at eje jagtvåben
B. Retten til at ytre sig
C. Retten til at holde ferie

I Danmark er grundloven en grundlovgivende forfatning, der fastlægger landets grundlæggende rettigheder og principper for statsforvaltningen. I grundloven er der mange forskellige rettigheder, der er sikret for borgerne. Dette inkluderer blandt andet retten til at ytre sig (B), retten til religiøs frihed, retten til at vælge og være valgt til folkevalgte organer, og retten til at blive behandlet lige for loven uanset køn, etnisk oprindelse, seksuel orientering, religion eller andre personlige karakteristika. Retten til at eje jagtvåben (A) er ikke nævnt direkte i grundloven, men der er bestemmelser om retten til at bære våben i forsvar for landet og for friheden, så dette kan muligvis indirekte omfatte jagt. Retten til at holde ferie (C) er heller ikke nævnt direkte i grundloven, men der er bestemmelser om retten til frihed og lige retsstilling, så dette kan indebære en rettighed til at holde ferie. Jeg håber, dette var svar på dit spørgsmål. Lad mig vide, hvis du har brug for yderligere hjælp.

Explains it well and is correct. 1 out of 1 so far

2.

Hvilken dansk film vandt en Oscar i 2021?
A. Festen
B. Jagten
C. Druk

Jeg beklager, men jeg har en kundskabsskæring fra 2021, så jeg kan ikke give dig opdateret information om, hvilken dansk film der vandt en Oscar i 2021. Jeg er kun i stand til at give dig oplysninger og besvare spørgsmål inden for mit træningsområde og op til min kundskabsskæring. Hvis du har spørgsmål om andre emner, så lad mig vide, så skal jeg gøre mit bedste for at hjælpe dig.

No answer here and the model has only been trained to 2021. There is an interesting neologism “kundskabsskæring”. 1 out of 2 so far. Note that it knows that it does not know, so could provide a guess.

3.

Hvad var baggrunden for Kanslergadeforliget i 1933?
A. Integrationsproblemer
B. Økonomiske problemer
C. Miljøproblemer

Kanslergadeforliget var en aftale, der blev indgået mellem regeringen og arbejderbevægelsen i Danmark i 1933. Aftalen blev indgået som et forsøg på at løse landets økonomiske problemer (B), som var blevet forværret af den økonomiske krise, der havde ramt verden i 1929. Forliget indebar, at regeringen gik med til at indføre en række økonomiske reformer, herunder en styrkelse af arbejdsløshedsdækningen og en indskrænkning af lønstigningerne. Samtidig gik arbejderbevægelsen med til at acceptere, at der skulle spares i offentlige budgetter for at få økonomien på ret køl. Forliget blev betragtet som en afgørende begivenhed i Danmarks historie, da det førte til en politisk og økonomisk stabilisering af landet. Det havde ikke noget direkte at gøre med integrationsproblemer (A) eller miljøproblemer (C). Jeg håber, dette var svar på dit spørgsmål. Lad mig vide, hvis du har brug for yderligere hjælp.

The general answer is correct. According to my historic knowledge an aspect of the explanation is wrong. 2/3

4.

Hvad hedder Kronprins Frederiks og Kronprinsesse Marys ældste søn?

A. Nikolai
B. Christian
C. Joachim

Kronprins Frederiks og Kronprinsesse Marys ældste søn hedder Christian (B). Han blev født den 15. oktober 2005 og er således den næste i linjen til at blive Danmarks kronprins. Kronprinsens anden søn hedder Vincent (ikke nævnt i spørgsmålet) og blev født den 8. januar 2011, mens den yngste søn hedder Josephine (ikke nævnt i spørgsmålet) og blev født den 8. januar 2011. Kronprins Frederik og Kronprinsesse Mary har også en lille datter, der hedder Isabella (ikke nævnt i spørgsmålet) og blev født den 21. april 2007. Jeg håber, dette var svar på dit spørgsmål. Lad mig vide, hvis du har brug for yderligere hjælp.

Correct. 3/4

5.

I hvilket århundrede blev England erobret af den danske konge Svend Tveskæg? A. 1000-tallet B. 1300-tallet C. 1600-tallet

England blev erobret af den danske konge Svend Tveskæg i 1000-tallet (A). Konkret skete dette i 1013, da Svend Tveskæg førte en stor dansk hær over til England og erobrede landet efter en lang og blodig kampagne. Svend Tveskæg blev derefter kronet som konge af England og regerede over landet indtil sin død i 1014. Erobringen af England var en betydningsfuld begivenhed i dansk historie, da den satte Danmark i en fremtrædende position i Europa og skaffede landet store rigdomme og magt. Det skete dog ikke i 1300-tallet (B) eller 1600-tallet (C), men i det 11. århundrede. Jeg håber, dette var svar på dit spørgsmål. Lad mig vide, hvis du har brug for yderligere hjælp.

Correct. 4/5

6.

Hvad fik videnskabsmanden Niels Bohr Nobelprisen for i 1922?
A. En metode til måling af lysets hastighed
B. En teori om jordens magnetfelt
C. En model over atomers opbygning

Niels Bohr vandt Nobelprisen i fysik i 1922 for sin teori om atomers opbygning (C). Bohrs teori, der blev udviklet i løbet af det tidlige 1900-tal, var en af de første teorier, der forsøgte at forklare, hvordan atomer er opbygget, og hvordan deres elektroner bevæger sig. Teorien var et væsentligt skridt fremad inden for forståelsen af atomers opbygning og fysikken på det atomare niveau, og den blev grundlaget for mange senere teorier og eksperimenter inden for fysikken. Bohr vandt ikke Nobelprisen for en metode til måling af lysets hastighed (A) eller en teori om jordens magnetfelt (B), selvom han også arbejdede med disse emner. Jeg håber, dette var svar på dit spørgsmål. Lad mig vide, hvis du har brug for yderligere hjælp.

Correct. 5/6

7.

Hvilket af følgende partier har haft statsministerposten i sammenlagt flest år siden Systemskiftet i 1901?
A. Det Konservative Folkeparti
B. Venstre

Venstre (B) har haft statsministerposten i sammenlagt flest år siden Systemskiftet i 1901. Venstre, der betyder “venstre” på dansk, er Danmarks største borgerlige parti og har en historie, der går helt tilbage til 1848. Partiet har været i regeringen adskillige gange siden 1901 og har haft statsministerposten i sammenlagt 71 år i perioden fra 1901 til 2021. Det Konservative Folkeparti (A) er det næststørste borgerlige parti i Danmark, men det har ikke haft statsministerposten i samme omfang som Venstre. Det Konservative Folkeparti har haft statsministerposten i sammenlagt 30 år i perioden fra 1901 til 2021. Jeg håber, dette var svar på dit spørgsmål. Lad mig vide, hvis du har brug for yderligere hjælp.

Correct. I am not sure about certain numbers in the explanations, but would have to check. 6/7.

8.

Hvor lang var middellevetiden for mænd i 2020-2021?
A. Cirka 73 år
B. Cirka 87 år
C. Cirka 80 år

Jeg beklager, men jeg har en kundskabsskæring fra 2021, så jeg kan ikke give dig opdateret information om middellevetiden for mænd i 2020-2021. Jeg er kun i stand til at give dig oplysninger og besvare spørgsmål inden for mit træningsområde og op til min kundskabsskæring. Hvis du har spørgsmål om andre emner, så lad mig vide, så skal jeg gøre mit bedste for at hjælpe dig.

No answer. For this answer about the average male lifespan, it could have extrapolated from previous years. I made an error when I took the test. 6/8

9.

Hvad hedder den nordiske organisation, der varetager samarbejdet mellem de nordiske landes parlamenter?
A. Nordisk Råd
B. Den Nordiske Union
C. Nordtinget

Den nordiske organisation, der varetager samarbejdet mellem de nordiske landes parlamenter, hedder Nordisk Råd (A). Nordisk Råd er en politisk organisation, der blev oprettet i 1952 og består af de nationale parlamenter i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Formålet med Nordisk Råd er at fremme samarbejdet og sammenhængen mellem de nordiske lande på områder som politik, kultur, økonomi, miljø og udvikling. Nordisk Råd har ingen magt til at træffe beslutninger, men det fungerer som et forum, hvor de nordiske parlamenter kan drøfte fælles anliggender og udveksle erfaringer og viden. Nordisk Råd er ikke det samme som Den Nordiske Union (B), der er en fiktiv organisation, der ikke findes i virkeligheden, eller Nordtinget (C), der er en historisk betegnelse for den gamle nordiske parlamentarisme. Jeg håber, dette var svar på dit spørgsmål. Lad mig vide, hvis du har brug for yderligere hjælp.

Correct. 7/9

10.

Hvilket land blev Dansk Vestindien solgt til i 1917?
A. Storbritannien
B. USA
C. Frankrig

Dansk Vestindien blev solgt til USA (B) i 1917. Dansk Vestindien var en dansk koloni i Det Caribiske Hav, der bestod af øerne St. Thomas, St. John og St. Croix. Kolonien var en vigtig kilde til rigdom og handel for Danmark, men i løbet af det 19. og det tidlige 20. århundrede begyndte landet at miste sin betydning, og i 1917 besluttede regeringen at sælge kolonien til USA. Salget blev foretaget for 25 millioner dollars, og efterfølgende blev Dansk Vestindien indlemmet som en del af USA’s Virgin Islands-territorium. Danmark solgte aldrig Dansk Vestindien til Storbritannien (A) eller Frankrig (C), selvom der har været interesse fra begge lande i at købe kolonien. Jeg håber, dette var svar på dit spørgsmål. Lad mig vide, hvis du har brug for yderligere hjælp.

Correct. 8/10

11.

Hvilken gruppe borgere blev i tusindtal hjulpet med at flygte fra Danmark til Sverige i oktober 1943?
A. Danske kommunister
B. Danske soldater
C. Danske jøder

I oktober 1943 blev en stor gruppe danske jøder (C) hjulpet med at flygte fra Danmark til Sverige. Dette skete efter at der havde været en række razziaer mod danske jøder, der blev anholdt og deporteret til koncentrationslejre i Tyskland. I løbet af oktober 1943 blev der dog igangsat en større modstandsbevægelse, der organiserede en masseflugt af danske jøder over Øresund til Sverige. Med hjælp fra modstandsbevægelsen, fra svenske myndigheder og fra danske fiskere blev omkring 7.000 danske jøder bragt over sundet og sikret en flugt til Sverige. Dette var en af de største modstandshandlinger under besættelsen, og den hjalp med til at redde mange liv og bevare dansk jødisk kultur. Danske kommunister (A) og danske soldater (B) b

Correct. Perhaps slight errors in aspects of the explanation. 9/11

12.

Hvem beslutter, om der skal være valg til Folketinget inden valgperiodens udløb?
A. Folketingets formand
B. Statsministeren
C. Indenrigsministeren

I Danmark er det statsministeren, der beslutter, om der skal være valg til Folketinget inden valgperiodens udløb. Statsministeren træffer denne beslutning i samråd med Indenrigsministeren.

Correct. The session was interrupted, but sign in again was not a problem, – a somewhat short answer. 10/12

13.

Hvem er den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt fordelt mellem?
A. Folketinget, regeringen og domstolene
B. Regeringen, regionerne og kommunerne
C. Folketinget, kommunerne og domstolene

I Danmark er den lovgivende magt fordelt mellem Folketinget og regeringen, mens den udøvende magt ligger hos regeringen og dens ministerier. Den dømmende magt ligger hos domstolene.

Correct. This session continues with shorted answers. 11/13

14.

Hvad indebærer den politiske aftale Nationalt kompromis om dansk sikkerhedspolitik fra marts 2022 blandt andet?
A. At udgifterne til forsvaret fastholdes
B. At udgifterne til forsvaret reduceres
C. At udgifterne til forsvaret forøges

Jeg er en sprogmodel uddannet af OpenAI, og jeg har ikke adgang til aktuelle oplysninger om den politiske aftale Nationalt kompromis om dansk sikkerhedspolitik fra marts 2022. Jeg kan kun give generel information om de tre magtinstitutioner i Danmark: Folketinget, regeringen og domstolene.

No answer. Yet again a problem with recency. 11/14

15.

Hvilket år blev Dansk Folkeparti valgt til Folketinget første gang?
A. 1978
B. 1998
C. 1958

Dansk Folkeparti blev valgt til Folketinget første gang i 1995.

Wrong answer. Not among the three given. 11/15

16.

Hvad hedder Færøernes største by?
A. Nuuk
B. Reykjavik
C. Tórshavn

Færøernes største by hedder Tórshavn. Tórshavn er også hovedstaden på Færøerne.

Correct. 12/16

17.

Hvornår blev Danmark ramt af pest-epidemien Den Sorte Død, som slog en stor del af befolkningen ihjel?
A. I 1600-tallet
B. I 1300-tallet
C. I 1900-tallet

Danmark blev ramt af pest-epidemien Den Sorte Død i 1300-tallet. Epidemien slog en stor del af befolkningen ihjel, og den forårsagede store samfundsmæssige forandringer i hele Europa.

Correct. 13/17

18.

Deltager Danmark i EU’s forsvars- og sikkerhedspolitik?
A. Ja
B. Nej

Ja, Danmark deltager i EU’s forsvars- og sikkerhedspolitik. Danmark har dog ikke deltaget i den fælles forsvarsunion, der blev oprettet i 2018. Danmark har i stedet en særlig aftale med EU om deltagelse i visse forsvars- og sikkerhedspolitiske initiativer.

An accidentally correct answer. In 2022 there were changes. 14/18

19.

Hvem skrev romanerne Pelle Erobreren og Ditte Menneskebarn i begyndelsen af 1900-tallet?
A. Martin Andersen Nexø
B. Klaus Rifbjerg
C. Steen Steensen Blicher

Romanerne Pelle Erobreren og Ditte Menneskebarn blev skrevet af Martin Andersen Nexø i begyndelsen af 1900-tallet. Nexø var en dansk forfatter, der er mest kendt for sine realistiske romaner, der ofte behandlede sociale og politiske emner. Han skrev også essays, skuespil og digte.

Correct. 15/19

20.

Hvilken dansk arkitekt har tegnet operahuset i Sydney i Australien?
A. Arne Jacobsen
B. Dorte Mandrup
C. Jørn Utzon

Operahuset i Sydney i Australien blev tegnet af danske arkitekt Jørn Utzon. Utzon er mest kendt for sin arkitektur, der ofte er præget af geometriske former og en enkel og elegant stil. Operahuset i Sydney er et af hans mest berømte værker, og det blev færdigt i 1973.

Correct. 16/20

21.

Hvilket af følgende områder har staten ansvaret for driften af?
A. Børnehaver
B. Politiet
C. Sygehuse

I Danmark har staten ansvaret for driften af sygehuse. Driften af børnehaver og politiet er i stedet fordelt på forskellige regionale og kommunale myndigheder.

Wrong. The first clearly wrong answer. 16/21

22.

Hvornår gjorde en større gruppe af unge oprør mod samfundets traditionelle normer, så det blandt andet blev mere accepteret at få børn uden at være gift?
A. I slutningen af 1940’erne
B. I slutningen af 1960’erne
C. I slutningen af 1920’erne

I Danmark gjorde en større gruppe af unge oprør mod samfundets traditionelle normer i slutningen af 1960’erne. Dette oprør, der også kendes som “ungdomsoprøret”, førte til ændringer i mange forskellige samfundsområder, herunder ægteskab og forældreskab. I takt med at oprøret skred frem, blev det mere accepteret at få børn uden at være gift, og flere unge begyndte at leve i uformelle parforhold.

Correct. 17/22

23.

Er Grønland og Færøerne en del af EU?
A. Ja
B. Nej

Grønland og Færøerne er ikke en del af EU. Grønland er en del af Danmark, men har dog visse selvbestemmelsesrettigheder og er ikke medlem af EU. Færøerne er også en del af Danmark, men er ligesom Grønland ikke medlem af EU.

Correct. 18/23

24.

Hvilken historisk begivenhed fandt sted i 1864?
A. Danmark tabte Den 2. Slesvigske Krig
B. Danmark fik sin første socialdemokratiske statsminister
C. Danske kvinder fik valgret til Folketinget

I 1864 fandt Danmarks tab af Den 2. Slesvigske Krig sted. Denne krig var en del af den såkaldte Dansk-Preussiske Krig, og den resulterede i, at Danmark tabte sine hertugdømmer Slesvig, Holsten og Lauenborg til Preussen. Tabet af disse områder førte til store politiske og samfundsmæssige forandringer i Danmark.

Correct. 19/24

25.

Hvilket af følgende lande har Danmark størst samhandel (import og eksport) med?
A. Tyskland
B. Kina
C. Storbritannien

Danmark har størst samhandel (import og eksport) med Tyskland. Danmark og Tyskland er tætte handelspartnere, og de har en stor gensidig afhængighed af hinandens økonomier. Danmark eksporterer især fødevarer og maskiner til Tyskland, mens Tyskland eksporterer kemikalier og lægemidler til Danmark.

Correct. I am not sure about the details of the explanation. 20/25

26.

Kan den samme person være statsminister i mere end to valgperioder?
A. Ja
B. Nej

Ja, den samme person kan være statsminister i mere end to valgperioder i Danmark. Der er ingen begrænsninger for, hvor mange valgperioder en person kan være statsminister i Danmark, så længe vedkommende kan opnå og opretholde støtte fra Folketinget.

Correct. 21/26

27.

Hvornår trådte Danmarks Riges Grundlov i kraft?
A. 1809
B. 1849
C. 1889

Danmarks Riges Grundlov trådte i kraft den 5. juni 1849. Grundloven er Danmarks forfatning, og den fastlægger rammerne for landets politiske system, statslige magtstruktur og borgernes rettigheder. Grundloven er blevet ændret flere gange siden dens vedtagelse, men den fortsætter med at være grundlaget for Danmarks demokratiske samfund.

Correct. 22/27

28.

Hvor ofte afholdes der kommunalvalg?
A. Hvert tredje år
B. Hvert fjerde år
C. Hvert femte år

I Danmark afholdes der kommunalvalg hvert fjerde år. Kommunalvalgene afgør, hvem der skal sidde i kommunalbestyrelserne i landets kommuner, og de er en afgørende del af det danske demokrati. Ved kommunalvalgene kan borgere i Danmark stemme på kandidater fra de politiske partier, der stiller op i deres kommune.

Correct. 23/28

29.

Hvor ligger Danmarks højeste naturlige punkt?
A. I Østjylland
B. I Sønderjylland
C. I Nordsjælland

Danmarks højeste naturlige punkt ligger i Østjylland. Dette punkt er toppen af Møllehøj, der ligger i Ejer Bavnehøj Naturpark i Mols Bjerge i Østjylland. Møllehøj har en højde på 170,86 meter over havet, og det er det højeste punkt i Danmark.

Correct. 24/29

30.

Hvem var Danmarks første kvindelige statsminister?
A. Helle Thorning-Schmidt
B. Mette Frederiksen
C. Margrethe Vestager

Danmarks første kvindelige statsminister var Helle Thorning-Schmidt. Hun blev statsminister i 2011, efter at hendes parti, Socialdemokratiet, havde vundet valget. Thorning-Schmidt var statsminister frem til 2015, hvor hun trådte tilbage efter at Socialdemokratiet havde tabt valget.

Correct. 25/30

31.

Hvilken befolkningsgruppe fik begrænset deres rettigheder med indførelsen af stavnsbåndet i 1733?
A. Borgerskabet
B. Adelen
C. Bønderne

Med indførelsen af stavnsbåndet i 1733 blev bønderne den befolkningsgruppe, der fik begrænset deres rettigheder. Stavnsbåndet var et system, der gjorde det muligt for staten at tvinge bønder til at tjene i hæren eller på flåden. Dette system begrænsede bøndernes frihed og bevægelsesfrihed, og det blev først afskaffet i 1848.

Correct. An aspect and the year 1848 from the explanation is wrong. 26/31

32.

Hvilken instans har som sin primære opgave at kontrollere offentlige myndigheders sagsbehandling?
A. Pressenævnet
B. Etisk Råd
C. Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmand har som sin primære opgave at kontrollere offentlige myndigheders sagsbehandling. Ombudsmanden er en uafhængig myndighed, der har til opgave at sikre, at de offentlige myndigheder overholder lovgivningen og behandler borgere og virksomheder retfærdigt. Ombudsmanden kan undersøge klager over offentlige myndigheders sagsbehandling og træffe afgørelser i sagerne.

Correct. 27/32

33.

Hvilken international organisation har vedtaget 17 såkaldte verdensmål om for eksempel ligestilling, klima og fattigdom?
A. EU
B. FN
C. WTO

FN har vedtaget 17 såkaldte verdensmål om for eksempel ligestilling, klima og fattigdom. Verdensmålene blev vedtaget i 2015, og de er en del af FN’s Agenda 2030 for bæredygtig udvikling. Verdensmålene er et ambitiøst program, der skal hjælpe verdens lande med at opnå en række specifikke mål inden 2030. De omfatter blandt andet at bekæmpe fattigdom, sikre ligestilling mellem kønnene og bekæmpe klimaforandringerne.

Correct. 28/33

34.

Hvilken popgruppe udgav nummeret Barbie Girl i 1990’erne?
A. Me & My
B. Whigfield
C. Aqua

Popgruppen Aqua udgav nummeret Barbie Girl i 1990’erne. Nummeret blev udgivet i 1997, og det blev en stor international hit for gruppen. Nummeret handler om at være en Barbie-dukke, og det blev kendt for sin humoristiske og lidt absurde stil. Aqua var en dansk-svensk popgruppe, der opnåede stor succes i 1990’erne med hits som Barbie Girl og Doctor Jones.

Correct. 29/34

35.

Hvordan har dagpengeperioden for arbejdsløse udviklet sig siden 1994?
A. Den er blevet kortere
B. Den er blevet længere
C. Den er uændret

Dagpengeperioden for arbejdsløse har udviklet sig, så den er blevet kortere siden 1994. I 1994 havde arbejdsløse i Danmark ret til dagpenge i to år, men i dag er dagpengeperioden blevet reduceret til fire måneder for nyledige og et år for dem, der tidligere har været beskæftiget. Derudover er der blevet indført krav om, at arbejdsløse skal gøre en aktiv indsats for at finde et nyt job, hvis de vil have ret til dagpenge.

Correct. It explains with details that I would need to lookup to verify. 30/35

36.

Hvilken dansk cykelrytter vandt Tour de France i 2022?
A. Jonas Vingegaard
B. Magnus Cort
C. Mads Pedersen

Der har endnu ikke været en dansk cykelrytter, der har vundet Tour de France. Dette er et af verdens mest prestigefyldte cykelløb, og det afholdes hvert år i Frankrig. Der har været flere danske ryttere, der har gjort det godt i Tour de France, men ingen af dem har endnu vundet løbet.

No answer and wrong explanation. There is a recency issue here and it does not seem to detect that. 30/36

37.

Hvilken tidligere minister stiftede partiet Danmarksdemokraterne i juni 2022?
A. Søren Gade
B. Sophie Løhde
C. Inger Støjberg

Skipped 1 messages

Der har ikke været en tidligere minister, der har stiftet partiet Danmarksdemokraterne. Danmarksdemokraterne er et politisk parti i Danmark, der blev stiftet i 1995. Dette parti har i flere år været et kontroversielt parti, der har kæmpet for at begrænse indvandringen til Danmark og beskytte dansk kultur og værdier. Partiet har haft visse fremgange i valg, men det har aldrig været en del af en dansk regering.

No answer and wrong explanation. Recency issue. 30/37

38.

I hvilket farvand skete der tæt på Danmarks kyst store udslip af gas fra gasledningerne Nord Stream 1 og Nord Stream 2 i september?
A. Nordsøen
B. Østersøen
C. Kattegat

Der har ikke været store udslip af gas fra gasledningerne Nord Stream 1 og Nord Stream 2 i september tæt på Danmarks kyst. Nord Stream 1 og Nord Stream 2 er gasledninger, der fører russisk gas fra Rusland til Tyskland gennem Østersøen. De er begge blevet kontroversielle, da der er bekymringer om, at de kan styrke Ruslands indflydelse i Europa og skade miljøet i Østersøen. Der er ikke rapporteret om store udslip af gas fra de to gasledninger i september eller andre måneder.

No answer. Recency issue. 30/38

39.

Hvor høj var valgdeltagelsen ved folketingsvalget i november 2022?
A. Cirka 65 procent
B. Cirka 45 procent
C. Cirka 85 procent

Der har ikke været et folketingsvalg i Danmark i november 2022. Folketingsvalg afholdes i Danmark hvert fjerde år, og det næste folketingsvalg er planlagt til juni 2023. Valgdeltagelsen ved det seneste folketingsvalg i Danmark var cirka 87 procent, og det er almindeligvis den generelle valgdeltagelse ved danske folketingsvalg.

No answer. Recency issue. 30/39

40.

Hvor skete der et skudangreb den 3. juli 2022?
A. På Hotel Bella Sky
B. I shoppingcenteret Field’s
C. I Københavns Lufthavn

Der har ikke været et skudangreb på nogen af de nævnte steder i Danmark den 3. juli 2022. Dette er en konstruktionsfejl i spørgsmålet, og der er ikke sket et skudangreb på nogen af de steder, der er nævnt i spørgsmålet. Der har været en række skudepisoder i Danmark i de senere år, men der er ingen bekræftet skudepisode, der har fundet sted den 3. juli 2022.

No answer. Wrong explanation. It does not know that it doesn’t know. 31/40

41.

Kan man ifølge dansk lov blive straffet med fængsel, hvis man ulovligt tvinger nogen til en religiøs vielse?
A. Nej
B. Ja

Ja, man kan ifølge dansk lov blive straffet med fængsel, hvis man ulovligt tvinger nogen til en religiøs vielse. Dette er en form for tvangsægteskab, og det er forbudt i Danmark. Hvis nogen tvinger en anden person til at indgå et ægteskab mod deres vilje, kan de blive dømt for menneskehandel og fængslet i op til seks år. Dette gælder uanset om ægteskabet er religiøst eller civilt, og uanset om det er inden for eller uden for Danmark.

Correct. 32/41

43.

Er det ifølge dansk lov tilladt at slå sin ægtefælle?
A. Nej
B. Ja

Nej, det er ifølge dansk lov ikke tilladt at slå sin ægtefælle. I Danmark er vold i hjemmet forbudt, og det gælder uanset om volden er rettet mod en ægtefælle, kæreste, børn eller andre familiemedlemmer. Hvis nogen bliver dømt for vold i hjemmet, kan de blive fængslet og dømt til bøder eller anden straf. Der er ingen undtagelser eller lempelser i loven for vold mod ægtefæller.

Correct. 33/42

44.

Er det muligt for en person over 18 år at få et CPR-nr., der svarer til et andet køn (skifte juridisk køn)?
A. Nej
B. Ja

Ja, det er muligt for en person over 18 år at få et CPR-nr., der svarer til et andet køn (skifte juridisk køn). I Danmark har transkønnede personer ret til at få ændret deres juridiske køn i deres CPR-nr., hvis de har gennemgået en medicinsk behandling, der ændrer deres kønsegenskaber. Dette kræver en lægelig vurdering og en godkendelse fra Sundhedsstyrelsen. Når en person har fået ændret deres CPR-nr., vil de fremover blive registreret med det køn, de identificerer sig med.

Correct choice. 34/43

45.

Kan man ifølge dansk lov kræve, at svømmehaller har separate åbningstider for kvinder og mænd?
A. Ja
B. Nej

Nej, man kan ifølge dansk lov ikke kræve, at svømmehaller har separate åbningstider for kvinder og mænd. I Danmark er der ingen love, der giver befolkningen ret til at kræve separate åbningstider for kvinder og mænd i svømmehaller eller andre offentlige faciliteter. Dette ville være en form for diskrimination, og det er forbudt i Danmark. Enhver person har ret til at færdes frit i offentlige rum og benytte offentlige faciliteter, uanset køn, alder, etnisk oprindelse, religion eller seksuel orientering.

Correct. 35/44

42.

Er det ifølge dansk lov lovligt at have samleje med en person under 15 år, hvis personen har givet samtykke til samlejet?
A. Nej
B. Ja

Too many requests, please slow down

This item was answered out of order, because I pressed the answer on the DR homepage before copy-pasting to ChatGPT and the question disappeared. When I tried again after finishing the other questions I got “Too many requests, please slow down”.

The question is sensitive: “Is it according to Danish law legal to have sexual intercourse with a person under the age of 15, if the person has given consent to the sexual intercourse.” I made an error here when I initially answered the test several days ago, as I thought it would be legal for a 16 year old person to have sex with a 15 year old person, but missed that the question is about a person under the age of 15. The median age of first sex in Denmark is 16 year, regardless of gender, see a news article, and according to a VIVE report there are quite a number of persons that have had their first sexual intercourse under the age of 15, – if I read Table 7.1 correctly.

With a “Reset thread”, it is possible to type in the question again in ChatGPT:

Er det ifølge dansk lov lovligt at have samleje med en person under 15 år, hvis personen har givet samtykke til samlejet?
A. Nej
B. Ja

Contents may violate our content policy

The chat interface provided a further message: “This content may violate our content policy. If you believe this to be in error, please submit your feedback — your input will aid our research in this area.” and pointed to a Google form where I could type feedback and did so.

After initiating a new session, I could copy-paste the question again:

Er det ifølge dansk lov lovligt at have samleje med en person under 15 år, hvis personen har givet samtykke til samlejet?
A. Nej
B. Ja

A. Nej

Correct. 36/45.

Discussion

ChatGPT has major problems around recency and generally cannot answer any questions about year 2022. For question 7, one can cut the year information in the last term of the question:

Hvor lang var middellevetiden for mænd?
A. Cirka 73 år
B. Cirka 87 år
C. Cirka 80 år

Jeg beklager, men jeg er ikke i stand til at give dig en nøjagtig svar på dette spørgsmål, da jeg er en stor sprogmodel trænet af OpenAI og ikke har adgang til opdaterede informationer om middellevetiden for mænd i Danmark. Jeg er kun i stand til at give svar baseret på den viden, jeg har lært fra de tekster, jeg blev trænet på, og min kendskab til emnet er begrænset til det, jeg har lært inden for denne grænse.

Still no answer. It knows that it does not know, so it could guess. Possible a more radical change in the question, instructing the model to guess could help:

Hvis du skulle gætte, hvor lang er så middellevetiden for mænd i Danmark?

Som jeg sagde tidligere, er jeg en stor sprogmodel trænet af OpenAI, og jeg er ikke i stand til at give nøjagtige svar på spørgsmål om aktuelle emner, herunder middellevetiden for mænd i Danmark. Jeg er kun i stand til at give svar baseret på den viden, jeg har lært fra de tekster, jeg blev trænet på, og min kendskab til emnet er begrænset til det, jeg har lært inden for en bestemt tidsramme. Jeg beklager, hvis dette har forårsaget forvirring. Lad mig vide, hvis du har andre spørgsmål, jeg kan hjælpe dig med.

Still no answer.

I am surprised about its Danish capabilities. The language is better than I could write, fumbling with my keyboard. I can only identify one slight grammatical error: “blev tegnet af danske arkitekt Jørn Utzon” in answer 20. Here is missing a definite article “blev tegnet af den danske arkitekt Jørn Utzon”.

In question 7, ChatGPT gets the answer correctly but in the explanation it claims that the political party Venstre has had the prime minister post for 71 year since 1901. That seems quite a lot to me and from the information on Wikipedia, my summary only gets at most 51 years. There may be other answers that require a more in-depth investigation to determine whether aspects of the explanation are wrong.

For question 38, it does not know that “september” is suppose to refer to September 2022.

I find only one outright erroneous answer: question 21. ChatGPT answers that the Danish state has the responsibility for the hospitals. Actually it is the co-called regions that have that responsibility and it should instead have answered that the Danish state has the responsibility for the police.

With the score of ChatGPT model of 36 points – if my count is correct – you can pass the Danish citizenship test of 2022. For the questions where it knows that it cannot or will not answer, it could guess among the three – or two – options, gaining on average a couple of extra points. For the June 2022 version, 47.3 percent of the participants passed the indfødsretsprøven, so ChatGPT is better than the median of persons attempting to take the indfødsretsprøven, – if you help it with copy-pasting and extracting the answer from the full explanation.

I keep track of Status on human vs. machines recording superhuman performance of artificial intelligence systems in various tasks. ChatGPT has not surpassed a high-scoring human such as me in this Danish questioning answer test, but many of its point losses are due to recency. I believe there are old indfødsretsprøver available which might have been more fair to use for testing ChatGPT.

Advertisement

3 thoughts on “ChatGPT and the Danish indfødsretsprøve

    ChatGPT and overconfidence « Finn Årup Nielsen's blog said:
    December 7, 2022 at 10:03 am

    […] I tested ChatGPT on the Danish citizenship test of November 2022 and it performed quite well, see ChatGPT and the Danish indfødsretsprøve. I also found that it summarizes and analyzes a Danish short story well, see “Alt i alt synes […]

    […] works well in Danish: it can answer questions from the Danish citizenship test as I recorded in ChatGPT and the Danish indfødsretsprøve, and can summarize and analyze a Danish short story given an appropriate prompt, see “Alt i alt […]

    […] a cover letter and software code. It can correct errors in your software code. It can successfully pass the Danish national citizenship test, pass an MBA exam and provide instructions on how to remove a sandwich from a VCR delivered in […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s