Om Henrik Krügers ‘Sømænd i Helvede’

Posted on

Sært at en enorm katastrofe med over tusinde dræbte kan affærdiges som en lille promille i 2. Verdenskrigs hav af rædsel. På sin vis virker det tyske overraskelsesangreb på den italienske havn Bari i 1943, hvor de fik ram på allierede skibe lastet med konventionel ammunition og sennepsgasbomber, som en parrallel til Henrik Krügers bog om samme. På trods af at hændelsen omtales som Lille Pearl Harbor, finder man ikke at angrebet indtager en større plads i litteraturen om 2. Verdenskrig. Heller ikke Krügers bog har gjort sig særligt bemærket. Krüger har selv udgivet bogen på on-demand-forlaget Skriveforlaget, og jeg fandt den tilfældig i udsalg fra det lokale bibliotek for vel ikke mere end 10 kroner.

Selv blev jeg overrasket over at læse at man ikke blot havde eksperimenteret med giftgas under 2. Verdenskrig, men tillige fabrikeret et stort antal giftgasbomber og transporteret dem til Europa til opmagasinering just-in-case. Krüger argumenterer for at adskillige døde som følge af hemmeligholdelsen af ladningen med giftgas, – giftgas, der havde regnet ned over soldater og søfolk efter at ammunitionsskibene var eksploderet. Grunden til at vi har hørt så lidt om angrebet skyldtes måske at den blot lagde sig i rækken af krigens almindelige død. Det skete på mindre end en time den 2. december 1943. Samme nat sendtes i følge A.C. Graylings opgørelse over 400 bombefly mod Berlin og natten efter over 500 mod Leipzig, hvor Grayling noterer 1.717 døde. Tænksom bliver man når man hører det tyske sprog blandt turister, hvis forfædre 2. generationer bagud kan have lidt i brandbombernes helvede.

Krüger skriver at det er en historie der aldrig er fortalt. Krüger støtter sig dog til engelsk-sprogede bøger. Hvor han får merit er gennem den danske vinkel, hvor han har interviewet flere danskere omkring skibet med navnet Lars Kruse. Med dette får han mindet de danske sømænds stille heroiske indsats.

Fra LibraryThing.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s